Lastryko

Lastryko

A1 nadaje się do tworzenia własnych imitacji A1 Terrazzo.

Przygotuj arkusze A1 w różnych kolorach.
Po utwardzeniu połam je na kawałki o różnych rozmiarach.
Dodaj różne kolory połamanego A1 do zmieszanego A1.
Dobrze wymieszać.
Nałożyć na formę i pozostawić A1 do utwardzenia.
Szlifowanie po uwolnieniu z formy.
Wynik końcowy.

Odlewanie panelu A1 o wyglądzie lastryko

Disclaimer: please be aware for other language translation, some content may not translated properly, you can stay use English language for proper reading

Zastrzeżenie: należy pamiętać, że w przypadku tłumaczeń na inne języki niektóre treści mogą nie zostać przetłumaczone poprawnie.

Zastrzeżenie: Wszystkie (techniczne) porady i zabiegi oraz możliwe zastosowania dotyczące produktów są udzielane bez zobowiązań, zgodnie z najlepszą wiedzą i staraniami, a także aktualnym stanem technologii, bez zobowiązania do osiągnięcia rezultatów i bez żadnej odpowiedzialności. Zalecamy, aby potencjalny użytkownik określił przydatność naszych materiałów i sugestii przed przyjęciem ich na skalę komercyjną.