Terrazzo

Terrazzo

A1 is geschikt voor het maken van je eigen A1 Terrazzo-imitatie.

Maak vellen A1 in verschillende kleuren.
Na het uitharden breek je ze in verschillende maten.
Voeg verschillende kleuren gebroken A1 toe aan de gemengde A1.
Goed roeren.
Breng het aan in een mal en laat de A1 uitharden.
Schuren na het loslaten uit een mal.
Eindresultaat.

Gieten van een A1 paneel met Terrazzo look

Disclaimer: please be aware for other language translation, some content may not translated properly, you can stay use English language for proper reading

Disclaimer: let op voor vertalingen in andere talen, sommige inhoud kan niet goed vertaald zijn, je kunt de Engelse taal gebruiken om goed te lezen.

Disclaimer: Alle (technische) adviezen en behandelingen en de toepassingsmogelijkheden van de producten worden vrijblijvend en naar beste weten en kunnen gegeven, alsmede naar de stand der techniek, zonder resultaatsverplichting en zonder enige aansprakelijkheid. We raden aan dat de toekomstige gebruiker de geschiktheid van onze materialen en suggesties vaststelt voordat hij ze op commerciële schaal toepast.