Ondersteunende mallen

Ondersteunende mallen

A1 is zeer geschikt voor het maken van zeer sterke en lichte steunvormen door A1 te lamineren in combinatie met A1 Triaxial fibre.

Stabiliseer de siliconenmal voordat je begint met het maken van de eerste steunmal.
Knip de A1 Triaxiale vezel in verschillende maten, genoeg voor 4 lagen.
Stel A1 Vloeibaar en A1 Poeder (1:2) op in gewicht.
Voeg het A1 Poeder voorzichtig toe aan de A1 Vloeibaar. Roer met de mixer tot alle klontjes verdwenen zijn (± 1 min.) en er een gladde massa ontstaat.
Breng A1 met een penseel aan op de siliconenmal.
Voeg de A1 Triaxiale vezel toe aan de natte A1. Ga door tot de hele siliconenmal bedekt is met A1 en een laag A1 Triaxiale vezel.
Voeg opnieuw een laag A1 toe...
...en breng een 2e laag A1 Triaxial fibre aan op de nog natte A1.
Stel A1 Vloeibaar en A1 Poeder (1:2) op in gewicht.
Bestrijk deze laag nogmaals met A1. Herhaal dit totdat je 4 lagen A1 Triaxiale vezel hebt aangebracht.
Laat de A1 steunmal 60 minuten drogen.
Indien gewenst kan de A1-steunmal worden afgewerkt met een multitool.
Indien nodig kunnen er gaten worden geboord in de A1-steunmal om bouten en moeren toe te voegen.
De A1-steunmal is klaar voor gebruik
Disclaimer: please be aware for other language translation, some content may not translated properly, you can stay use English language for proper reading

Disclaimer: let op voor vertalingen in andere talen, sommige inhoud kan niet goed vertaald zijn, je kunt de Engelse taal gebruiken om goed te lezen.

Disclaimer: Alle (technische) adviezen en behandelingen en de toepassingsmogelijkheden van de producten worden vrijblijvend en naar beste weten en kunnen gegeven, alsmede naar de stand der techniek, zonder resultaatsverplichting en zonder enige aansprakelijkheid. We raden aan dat de toekomstige gebruiker de geschiktheid van onze materialen en suggesties vaststelt voordat hij ze op commerciële schaal toepast.