Technische gegevens

1.0 Uitbreiding
Tijdens het uitharden zet A1 tussen 0,1% en 0,6% uit. Het grootste voordeel van deze uitbreiding is dat A1 een perfecte kopie maakt van de mal die je gebruikt door elk (minuscuul) detail te kopiëren. Daarom voelt en ziet A1 eruit als het origineel.

Als je een mal van polyester, metaal of een ander stijf materiaal gebruikt, let er dan op dat deze zelfoplossend moet zijn.

Gebruik voor A1-objecten die vormstabiel moeten zijn siliconen mallen met een hoge shore of mallen van stijf materiaal.

2,0 Piektemperatuur
De piektemperatuur van A1 tijdens het uitharden is ongeveer 40ºC – 45ºC. Zelfs voor grotere volumes A1 zal deze temperatuur binnen hetzelfde bereik liggen.

3,0 Niet goedgekeurd voor levensmiddelen
We hebben geen voedselgoedkeuringscertificaat voor A1.

4,0 Niet-transparant
A1 heeft na uitharding een roomwitte kleur en is niet transparant. Aangezien het A1-poeder niet transparant is, kunnen we geen transparante versie van A1 ontwikkelen.

5.0 Testwaarden voor mechanische eigenschappen
Voor het bepalen van de mechanische prestaties van A1-composietlaminaatpanelen zijn glasvezelwapening (Triaxial Fibre 300, 160 g/m²) met A1-mengsel met de hand gelegd.

6,0 Hardheid
A1 heeft een hardheid van ca. 80 Kust D.


7.0 Gereedschap reinigen met water

Huid en handen kunnen worden gewassen met water en zeep. Gereedschap kan worden gereinigd met water.

8,0 Kleur
Zonder vulstoffen of kleurstoffen ziet A1 eruit als roomwit gekleurde steen. Lichte kleurveranderingen zijn mogelijk omdat de A1 power varieert in kleur omdat het een natuurlijk product is.


8.1 “Vries-dooi” cycli

A1-panelen zijn getest met 100 vries-dooi cycli volgens NEN-EN 12467. Alle panelen doorstonden de “vries-dooi” cycli zonder visuele schade. Bovendien vertonen de mechanische testen na deze cycli geen significant verschil met de niet-blootgestelde proefstukken. De gevonden verschillen vallen binnen de experimentele spreiding. De A1 (Acrylic One) panelen zijn dus bestand tegen de “vries-dooi” cycli zonder defecten.9.0 Hoeveel A1 heb ik nodig om 1 liter volume te gieten?

Het gewicht (of de dichtheid) van A1 per liter is 1,75 kg. Dit betekent dat je 1,75 kg A1 nodig hebt om het volume van 1 liter te gieten. Dus met een set van 15 kg A1 heb je genoeg A1 materiaal om een volume van 8,5 liter te gieten.
Door een vulmiddel toe te voegen, zoals kwartszand, heb je minder A1 nodig omdat je een deel van de A1 vervangt door het vulmiddel.10.0 Ontwerprichtlijn A1-constructies


Active Composite Technologies (ACT) heeft Acrylic One (A1) composieten ontwikkeld. Sinds 20 jaar wordt dit materiaal met succes toegepast in verschillende producten en toepassingen. Naast de bekende voordelen van composieten (vormvrijheid, licht van gewicht en sterk) heeft A1 een superieure brandwerendheid en geen rookontwikkeling tijdens brand. Dit maakt A1 uniek voor bepaalde toepassingen.

ACT gaf Dr. Ir. Albert ten Busschen, technisch directeur van Poly Products schreef deze ontwerpgids om een duidelijke methodologie te hebben voor het ontwerpen van producten en het verifiëren van structureel gedrag zoals sterkte en stijfheid. Poly Products heeft meer dan 10 jaar ervaring met het gebruik van A1 in diverse producten. Bovendien heeft dit bedrijf een uitgebreide kennis van productontwerp, composietmechanica, productie en installatie.

Onze Ontwerpgids A1 Structures is een must voor mensen die A1-projecten voor binnen en buiten ontwerpen.11,0 Ik ben geïnteresseerd in het vinden van een materiaal dat duurzaam/milieuvriendelijk is. Is A1 een milieuvriendelijk materiaal?

We moeten streven naar een vermindering van de milieu-impact van materialen en producten. Hoewel veel bedrijven hun producten promoten als milieuvriendelijk, is het een uitdaging of zelfs onmogelijk om 100% milieuvriendelijk materiaal te gebruiken, omdat alle materialen die we gebruiken invloed hebben op het milieu.

De impact hangt af van factoren zoals de productiemethode, het gebruik van hulpbronnen en de verwijderingsmethode. Sommige materialen hebben een lagere milieu-impact dan andere en kunnen als milieuvriendelijker worden beschouwd. Om te bepalen of een product milieuvriendelijk is, moet je het vergelijken met andere materialen. Dit maakt het begrip “milieuvriendelijkheid” subjectief.

Een materiaal kan als milieuvriendelijk worden beschouwd als het aan de volgende criteria voldoet:

 • Duurzaamheid: Het wordt geproduceerd uit hernieuwbare bronnen en put de natuurlijke hulpbronnen niet uit.
 • Recyclebaarheid: Het kan gemakkelijk worden gerecycled of hergebruikt, wat afval en vervuiling vermindert.
 • Biologische afbreekbaarheid: Het breekt af in natuurlijke stoffen in het milieu zonder schade te veroorzaken.
 • Niet-giftig: Er komen geen schadelijke chemicaliën of verontreinigende stoffen vrij in de lucht, het water of de bodem.
 • Energie-efficiëntie: De productie en het gebruik ervan verbruiken minimale energie en hulpbronnen.

A1 bestaat uit 2 delen A1 poeder, wat een mineraal poeder is, en 1 deel Liquid, wat een Acryl emulsie op waterbasis is. Als we de invloed van A1 op ons milieu proberen te onderzoeken, zien we het volgende:

Het mineraalpoeder kan worden beschouwd als een milieuvriendelijk materiaal. Het is een natuurlijk mineraal dat in de bouwindustrie wordt gebruikt om gipsplaten en andere bouwmaterialen te maken. Het wordt duurzaam ingekocht en geproduceerd met milieuverantwoorde processen en heeft daardoor een lage milieu-impact.

De acrylemulsies die we gebruiken om onze A1 vloeistof te maken staan bekend om hun goede prestatie-eigenschappen, zoals duurzaamheid, flexibiliteit, weerbestendigheid en UV-stabiliteit. Acrylemulsies worden gebruikt om een verscheidenheid aan producten te maken, waaronder architecturale coatings, industriële coatings en vloercoatings. In de papier- en textielindustrie worden acrylemulsies gebruikt als bindmiddel in kleefstoffen en als coating voor papier en stof. Ze worden als milieuvriendelijk beschouwd in vergelijking met traditionele coatings op basis van oplosmiddelen.

Onze acrylemulsies stoten geen vluchtige organische stoffen (VOS) uit. Bovendien bevatten acrylemulsies weliswaar nog steeds enkele stoffen op oliebasis, maar ze zijn op waterbasis, waardoor ze gemakkelijker schoon te maken zijn en het risico op brand kleiner is dan coatings op basis van oplosmiddelen. Ze hebben meestal ook een lager toxiciteitsniveau, waardoor ze veiliger zijn om te gebruiken en te hanteren. Voor de productie van acrylemulsies zijn echter nog steeds energie en hulpbronnen nodig, en de verwijdering van afvalproducten kan ook een impact hebben op het milieu.

Over het algemeen worden acrylemulsies als milieuvriendelijker beschouwd dan traditionele coatings op basis van oplosmiddelen, maar het is belangrijk om de volledige levenscyclus van het product, van productie tot verwijdering, in overweging te nemen bij het evalueren van de gevolgen voor het milieu.

Met behulp van de eerder genoemde milieucriteria kunnen we proberen de milieu-impact A1 te bepalen (in vergelijking met andere materialen):

 • Duurzaamheid: A1 Vloeibaar en A1 Poeder wordt geproduceerd uit niet-hernieuwbare bronnen en put natuurlijke bronnen uit. Deze hulpbronnen worden echter geacht een relatief lage impact op het milieu te hebben. Het is ook belangrijk om te beseffen dat voor een toepassing als A1 Claddings slechts panelen van 7 mm dikte nodig zijn om een sterk en effectief A1-paneel te maken. Er is dus minder materiaal nodig dan bij materialen als beton en bakstenen om hetzelfde resultaat te bereiken. Ook de verwachte levensduur van A1 is >50 jaar. Minder materialen nodig, in combinatie met een verwachte lange levensduur betekent een lagere impact op het milieu.
 • Recyclebaarheid: A1 kan gemakkelijk worden gerecycled of hergebruikt. Ons terrazzo is een bekend voorbeeld waarbij chips van uitgeharde A1 worden gemengd met nieuwe A1.

  A1 kan ook gemakkelijk worden vermalen tot kleine deeltjes, zoals je kunt zien in de video hieronder. De testpanelen die we voor deze tests gebruikten, bevatten ook onze A1 glasvezels die ook gemakkelijk werden verbrijzeld. Vervolgens hebben we de geplette A1 als vulmiddel gemengd in nieuwe A1-panelen/objecten. We kunnen tot 66% vulstoffen in gewicht toevoegen op basis van het gewicht van de A1.

  We werken zelfs aan het mengen van andere materialen in de A1, zoals composietmolenwieken om A1-objecten te maken.

 • Biologische afbreekbaarheid: A1 is niet biologisch afbreekbaar, waardoor A1 niet geschikt is voor gebruik buitenshuis. Alleen wanneer A1 zeer lang in contact komt met water, kan het afbreken in kleinere stoffen. Hoewel de materialen die worden gebruikt om de A1 te produceren onschadelijk zijn, is er geen onderzoek gedaan naar de milieueffecten van de A1 wanneer deze wordt afgebroken.
 • Niet-giftig: A1 is niet giftig en geeft geen schadelijke chemicaliën of verontreinigende stoffen af aan de lucht, het water of de bodem.
 • Energie-efficiëntie: De productie en het gebruik van A1 verbruikt minimale energie en hulpbronnen, waardoor het zeer energiezuinig is. Omdat A1-objecten in het algemeen lichter zijn dan andere materialen, zijn de kosten voor transport en installatie, zoals A1-panelen, zeer energiezuinig.

Vanuit marketingoogpunt moeten we A1 classificeren als milieuvriendelijk materiaal. Op basis van bovenstaande criteria gebruiken we echter liever niet (meer) de term milieuvriendelijk, omdat dit de indruk zou kunnen wekken dat A1 geen invloed heeft op het milieu.

We vermelden liever dat A1 een lage impact heeft op het milieu als we het vergelijken met veel alternatieve materialen die worden gebruikt in de kunst-, thematiserings- en gevelbekledingsmarkt. De lage impact op de natuurlijke hulpbronnen van de producten waarvan A1 is gemaakt, in combinatie met de recyclebaarheid, lange levensduur, relatief weinig materiaal nodig, niet-giftigheid en energie-efficiëntie, maakt A1 een milieuverantwoord materiaal om te gebruiken.

Deze lage impact wordt ondersteund door de levenscyclusanalyse van A1, die concludeerde dat A1 een impact van € 0,22 per kg heeft, wat laag is vergeleken met veel andere (bouw)materialen. Het rapport is op verzoek verkrijgbaar.

12.0 Regelmatige inspectie
Zelfs als het perfecte A1-object is gemaakt, kan het gebeuren dat door invloed van buitenaf, zoals een botsing, een storm of een zeer lange periode van blootstelling aan vocht, het object (licht) beschadigd raakt, bijvoorbeeld aan de coating of de A1-toplaag.

Inspecteer het A1-object daarom minstens één keer per jaar op schade. Deze kunnen vaak vrij eenvoudig worden verholpen.

13.0 Is het veilig om gerechten uit A1 te maken?
Technisch is het mogelijk om schalen en kopjes met A1 te maken. Maar omdat A1 geen voedselcertificaat heeft en vooral omdat A1 een vochtig-open product is dat een beperkte hoeveelheid vloeistof absorbeert, raden we sterk af om A1 te gebruiken voor het maken van producten zoals schalen, kopjes, borden, kommen en potten die worden gebruikt voor menselijke consumptie.

Aan de andere kant is A1 zeer geschikt voor het maken van schalen, borden en kopjes die alleen voor decoratieve doeleinden worden gebruikt.

14,0 Wat is de hittebestendigheid van A1?
We hebben geen officiële hittebestendigheidstest gedaan. Uit onze eigen test weten we dat A1 bestand is tegen een temperatuur van minstens 120 tot 140ºC.

Het hangt echter ook af van de dikte van de wand van het A1-object en de grootte / warmteontwikkeling van de warmte, want die kan variëren.

We hebben ook A1-gebruikers die A1 gebruiken om kaarsen en kandelaars te maken die perfect werken.

We hebben zelf een kleine test gedaan met een brander die zeer hoge temperaturen bereikt. Hoewel het geen officiële test is, laat deze zien dat er behoorlijk wat warmte nodig is om de A1 te beïnvloeden.

15.0 Hoe kan ik vlekken verwijderen uit een niet-verzegeld A1-object?
Vlekken als gevolg van vocht zoals koffie, wijn of vuil water kunnen niet worden verwijderd van A1 dat niet is beschermd door een coating, sealer of verfsysteem. Wanneer vocht/water in contact komt met A1, wordt het water geabsorbeerd door A1, inclusief alle kleuren. Het vocht in de A1 verdampt, maar de pigmenten/kleuren in het vocht blijven achter in de A1, waardoor vlekken ontstaan. Deze vlekken kunnen niet worden verwijderd.

16,0 A1 zal esthetische veranderingen ondergaan
A1 is een product op minerale basis en zal onder invloed van UV en vocht van esthetiek veranderen. A1-objecten die niet worden beschermd en in een buitenomgeving worden geplaatst, zullen snel een fractie van hun toplaag verliezen (is een fractie van een mm) met (vaak) als gevolg dat het object intensiever van kleur wordt. Ook na een regenbui neemt A1 objecten vocht op en worden daardoor donkerder van kleur om tijdens een droge periode lichter van kleur te worden. Accepteer dat A1 een natuurlijk materiaal is en dat deze esthetische veranderingen erbij horen. Als het A1-object kleurecht moet blijven, kan een coating of verfsysteem een oplossing zijn.

(Linkerpaneel) A1-paneel direct na het ontvormen.
(Rechterpaneel) A1-paneel na 5 jaar weer
blootstelling.(Linkerpaneel) A1 paneel met zand direct na het ontvormen.
(Rechterpaneel) A1 paneel met zand na 5 jaar blootstelling aan weersinvloeden.


17.0 Het basismateriaal van A1 poeder bestaat toch uit gips? Is het mogelijk om bloempotten te maken?
Hoewel A1 Vloeibaar een betere bescherming biedt tegen vocht, is A1 Poeder wel degelijk gips en daarom is het raadzaam om voorzichtig te zijn met te veel vocht. Een bloempot gemaakt van A1 zit aan de grens van de mogelijkheden van A1 omdat de hoeveelheid aanwezig vocht te groot kan zijn, vooral met een pot zonder gat in de bodem.

Daarom is het aan te raden – vooral voor bloempotten die je misschien wilt verkopen – om een coating aan de binnenkant aan te brengen om ze tegen vocht te beschermen. Honingwas of een 2-componentencoating zijn mogelijk. Gebruik een damp-open coating aan de buitenkant, zoals onze A1 Sealer PLUS om de A1 de kans te geven eventueel aanwezig/opgenomen vocht weer te laten verdampen.

18.0 Train en begeleid je mensen
A1 is erg prettig om mee te werken en gemakkelijk te verwerken. Dit kan de indruk wekken dat iedereen een A1 paneel/object kan lamineren zonder voorbereiding of ervaring. Hoewel lamineren niet moeilijk is, vereist A1 wel aandacht en nauwkeurigheid als het bijvoorbeeld gaat om:

 • afwegen en correct mengen van de verschillende componenten.
 • de korte tijd tussen de toepassing van de verschillende
  lagen (met glasvezel versterkt) A1.
 • extra aandacht voor het aanbrengen van de toplaag en de
  verbindende 2e glasvezelversterkte laag om lucht te voorkomen
  beknelling.
 • Wees voorzichtig bij het lossen van het product uit de mal.
 • De juiste opslag van het A1 paneel/object na productie

Daarom adviseren we om jou en je mensen een voorsprong te geven om te oefenen met het werken met A1. Laat ze een aantal A1-testobjecten maken voordat ze aan de productie beginnen. Vooral voor mensen die gewend zijn om met polyester en epoxy te werken raden we deze training aan, omdat A1 een (iets) andere werkwijze vereist.

19,0 Onderhoud doen
Bij langdurige en intensieve blootstelling aan UV-straling en vocht hebben coating- en verfsystemen regelmatig onderhoud nodig. Uit onze tests blijkt dat (met name aan de zonzijde) de Sealer PLUS ook onderhevig is aan erosie, waardoor de bescherming van de A1 afneemt. Aan onze noordkant en in het bijzonder op de A1-objecten die dicht bij de grond zijn geplaatst, zien we een toename van algenafzetting op de testpanelen. Door het A1-object ten minste eenmaal per jaar schoon te maken (zachte borstel) en om de paar jaar een nieuwe coating aan te brengen, wordt de A1 extra beschermd en wordt de levensduur verlengd.

Grootfoto van A1-panelen met A1 Sealer na 4 jaar op zonzijde.
Omvang van hetzelfde A1-paneel na het opnieuw aanbrengen van A1 Sealer PLUS.
A1 object dat zonder onderhoud op de grond wordt geplaatst.
Hetzelfde object na het reinigen en aanbrengen van lagen A1 Sealer PLUS.
Disclaimer: please be aware for other language translation, some content may not translated properly, you can stay use English language for proper reading

Disclaimer: let op voor vertalingen in andere talen, sommige inhoud kan niet goed vertaald zijn, je kunt de Engelse taal gebruiken om goed te lezen.

Disclaimer: Alle (technische) adviezen en behandelingen en de toepassingsmogelijkheden van de producten worden vrijblijvend en naar beste weten en kunnen gegeven, alsmede naar de stand der techniek, zonder resultaatsverplichting en zonder enige aansprakelijkheid. We raden aan dat de toekomstige gebruiker de geschiktheid van onze materialen en suggesties vaststelt voordat hij ze op commerciële schaal toepast.